تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - منظور ازنشانه های ظهور

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

1. منظور از نشانه های ظهور

آن دسته از رخدادها, که براساس پیش بینی معصومان(ع) پیش و یا در آستانه ظهور حضرت مهدی(ع), پدید خواهند آمد, نشانه های ظهورند. تحقق هر یک از این نشانه ها, نویدی از نزدیک تر شدن ظهور قائم(ع) است, به گونه ای که با تحقق مجموعه رخدادهای پیشگویی شده و به دنبال آخرین نشانه ظهور, حضرت مهدی(ع) قیام خواهد کرد.

پس پدیدار شدن یک و یا چند نشانه از مجموعه نشانه های ظهور, چیزی جز نزدیک تر شدن زمان ظهور را نمی رساند. البته بسیاری از حوادث و تحولاتی را که امامان(ع) وقوع آنها را در دوران غیبت کبری پیش بینی کرده اند, یا شماری از آنها را به عنوان نشانه ظهور معرفی کرده اند, به وقوع پیوسته اند.

مثلاً, در روایات, از اختلاف در میان امت اسلام3, انحراف بنی عباس و از هم گسستن حکومت آنان4, جنگهای صلیبی5, فتح قسطنطنیه به دست مسلمانان6, درآمدن پرچمهای سیاه از ناحیه خراسان7, خروج مغربی در مصر و تشکیل دولت فاطمیان8, وارد شدن ترکها در منطقه جزیره, واقع در بین النهرین و عراق امروزی9, وارد شدن رومیان در منطقه رمله و شام10, رها شدن کشورهای عرب از قید استعمار11, بالا آمدن آب دجله و سرازیر شدن آن به کوچه های کوفه12, بسته شدن پل بر روی دجله, بین بغداد و کرخ13, اختلاف بین شرق و غرب و جنگ و خون ریزی فراوان14 بین آنان و…15 خبر داده شده که ظاهراً همه, یا بسیاری از آنها تا به کنون, رخ داده اند. امّا باید توجه داشت که:

اوّلاً معلوم نیست که مراد از این حوادث, همان حوادثی باشد که در روایات آمده است.

ثانیاً, پیش بینی چنین اموری, به معنای آن نیست که اینها نشانه حتمی ظهورند, بلکه همه و یا بسیاری از آنها, صرفاً, رخدادهایی هستند که امامان(ع) از وقوع آنها در آینده خبر داده اند.

ثالثاً, بر فرض, در روایات از برخی از اینها به عنوان نشانه ظهور یاد شده باشد, از کجا معلوم که منظور ظهور حضرت مهدی(ع) باشد؟(http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4535&MagazineArticleID=32625

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار