تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - شمار نشانه های ظهور

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

شمار نشانه های ظهور

در منابع دینی, انبوهی از رخدادهای طبیعی وغیرطبیعی و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی, به عنوان نشانه ظهور یاد شده اند. نعمانی, شیخ صدوق (م:381هـ.ق.) شیخ مفید (413هـ.ق.), شیخ طوسی (460هـ.ق.) و طبرسی (548هـ.ق.) از پیشینیان شیعه و بسیاری نیز از پسینیان و معاصران, اخبار مربوط به نشانه های ظهور را در کتابهای خود گردآورده اند55.

شیخ مفید, در آغاز باب (علامات قیام القائم), با اشاره به اخبار و آثاری که در این مورد از معصومان(ع) رسیده است, بیش از پنجاه نشانه را یاد کرده56 و علامه مجلسی در بحارالأنوار, شمار بیشتری را بر شمرده است57.

علمای عامه نیز, از جمله: علاءالدین هندی, ابن حجر, سیوطی و… نشانه های ظهور مهدی(ع) را در کتابهای خویش بر شمرده اند58.

روشن است که درجه اعتبار و درستی همه این نشانه ها, یکسان نیست, برخی در منابع معتبر آمده و از جهت سند و دلالت استوارند و برخی در کتابهای عامّه و منابع دست دوم یاد شده اند که اعتبار زیادی ندارند. برخی از این نشانه ها, تنها نشانه ظهورند و برخی, هم نشانه ظهورند و هم برپایی قیامت. برخی نشانه های کلی و محوریند و برخی, بیانگر مسائل ریز و جزئی که گاه, همه آنها را می توان در عنوان واحدی گرد آورد59.

بنابراین, نمی توان مشخص کرد که نشانه های ظهور چه مقدارند. به فرض که مشخص هم باشد, اهمیتی ندارد. مهم این است که فراوانی روایات, به ما این اطمینان را می دهند که در آستانه ظهور مهدی موعود, حوادثی رخ خواهد داد. شناخت موارد اصلی و مهم این حوادث, به ویژه نشانه های حتمی و چگونگی تحقق و دلالت آنها بر ظهور و مسائل مربوط به آن, چیزی است که ما در این مقال در پی آن هستیم.

نعمانی, در این باره می نویسد:

(هذه العلامات التی ذکرها الأئمة(ع) مع کثرتها واتصال الروایات بها وتواترها واتفاقها موجبة الاّ یظهر القائم الاّ بعد مجیئها وکونها اذا کانوا قد اُخبروا أن لابدّ منها وهم الصادقون… ثم حققوا کون العلامات الخمس التی أعظم الدلائل والبراهین علی ظهور الحق بعدها کما ابطلوا امر التوقیت…60.)

این نشانه هایی که امامان(ع) فرموده اند, با توجه به شمار زیاد آنها و این که سلسله اسناد این روایات, به آنان می رسد و نیز توجه به این که روایات متواترند و مورد اتفاق, سبب می گردد که ظهوری در کار نباشد, مگر پس از پدیدار شدن این نشانه ها; زیرا امامان(ع) از مسلم بودن پدید آمدن آنها خبر داده اند و آنان راستگویند… سپس نشانه های پنجگانه را که از بزرگ ترین نشانه ها بر آشکار شدن حق است, مورد تأکید قرار داده اند, چنانکه از مشخص ساختن زمان ظهور, نهی کرده اند.

در این سخن, نعمانی به فراوانی نشانه های ظهور و روایاتی که در این باب رسیده, اشاره روشن می کند. در مجموع با توجه به اسناد آنها به معصومان(ع) تحقق آنها را پیش از ظهور مهدی(ع) امری مسلم می داند و بر تواتر آنها و مورد اتفاق بودن اخبار نشانه های ظهور تأکید می ورزد.

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار