تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - غربیها وگرایش به اسلام

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

غربیان به اسلام مى گروند
شـكـسـت فـاحـش غـربـیـهـا در فـلسـطـیـن و سـرزمین شام بدست حضرت مهدى (ع) تاءثیر فراوانى بر ملل غرب و آینده آن خواهد داشت و بى تردید نفوذ كلمه و قدرت ، در غرب ، از آن مسیح و مهدى (ع) و از آن موج مردمى پشتیبان آن بزرگوار، از بین ملتهاى غربى مى بـاشـد كه همین موج نیروهاى انسانى عهده دار براندازى حكومت هاى كفر پیشه و برپایى حكومت هایى است كه با دولت حضرت مهدى (ع) اعلام همبستگى مى نمایند.
به بیان روایات ، در منابع شیعه و سنى ، مهدى (ع) رهسپار غرب شده و باتفاق یارانش شهر بزرگ روم را فتح مى كند برخى از این روایات مى گویند: وى بهمراه یارانش با گفتن تكبیر آنها را فتح مى نماید.
((قسطنطنیه و روم و سرزمین چین را مى گشاید.))(401)
و نیز آمده است :
((او رهـسـپـار سـرزمـیـن روم شـده و بـه اتـفـاق یـارانـش شـهـر بـزرگ روم را آزاد مى كند.))(402)
همچنین آمده است :
((شـهـر روم كه مهدى (ع) آنرا فتح مى كند كه ظاهرا مركز و كانون سرزمین روم است .))(403)
و از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:
((آنـگاه رومیان بدست آن حضرت اسلام مى آورند و امام (ع) براى آنان مسجدى بنا مى كـنـد و مـردى از یـارانـش را جـانـشـیـن و نـمـایـنـده خـود قـرار مـى دهـد و بـاز مـى گردد.))(404)
از عـكـرمـه و سـعـیـد بـن جـبـیر در تفسیر این گفته خداوند كه ((الهم فى الدنیا خزى )) نقل شده است كه گفت :
((شهرى در روم است كه آزاد مى گردد.))(405)
و نیز آمده است :
((شهرى رومى را با تكبیر هفتاد هزار تن از مسلمانان آزاد مى سازد.))(406)

برگرفته شده از سایت: http://razaviye.ir/download/asrezohoor/fehrest.htm

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار