تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - قیام صاحب زنج و برخورد امام عسكرى(علیه السلام)

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

قیام صاحب زنج و برخورد امام عسكرى(علیه السلام)

قیام صاحب زنج و برخورد امام عسكرى(علیه السلام)

در زمان خلافت مهتدى عبّاسى، صاحب الزّنج، به اتّفاق بردگان و فقرا و مستضعفین سر به قیام برداشت و توانست بر بصره و اطراف آن چیره گردد و ادّعا داشت كه او از سلاله پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) است و نسبش به امام على بن ابیطالب(علیه السلام)مىرسد.

قیام صاحب زنج و برخورد امام عسكرى(علیه السلام)

در زمان خلافت مهتدى عبّاسى، صاحب الزّنج، به اتّفاق بردگان و فقرا و مستضعفین سر به قیام برداشت و توانست بر بصره و اطراف آن چیره گردد و ادّعا داشت كه او از سلاله پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) است و نسبش به امام على بن ابیطالب(علیه السلام)مىرسد.
مسعودى در مروج الذّهب مىنویسد: او زاده یكى از روستاهاى رى بوده و بیشتر یارانش از موالى و زنجىها بود كه دشوارى هایى براى عبّاسىها پدید آورد و نزدیك بود بغداد، پایتخت آنها را پس از نبردهاى سختى كه میان او و خلفاى عبّاسى جریان داشت به تصرّف خود درآوَرَد.
امام عسكرى(علیه السلام) فرمود: صاحب الزّنج از ما اهل بیت نیست.
در این حال، هر گاه سخن از قیام او به میان مىآمد و به دنبال آن كشتن پیرمردان و كودكان و به اسارت گرفتن زنان و سوزاندن شهرها و خانه ها و دیگر اعمال ناروایى كه اتّفاق مىافتاد، انتساب او را به علوىها تكذیب مىكرد و آنان را با مشرب خوارج ارزیابى مىنمود.
ولى كسى كه حوادث آن دوره از تاریخ اسلامى را، كه ترك ها و غلامان مقدّرات كشور را در قدرت خود گرفته بودند و نیز ظلم و بیدادى كه سرتاسر مملكت اسلامى و مردم آن را فرا گرفته بود و در همان حال، خلیفه تقریباً هیچ كاره بود، مدّ نظر قرار دهد، به نظرش بعید نمىآید كه حركت صاحب الزّنج و پیروان او همچون دیگر قیام ها به رهبرى علوىها و دیگران ترتیب داده مىشده است تا از آنچه بر مردم در آن زمان مىرفت رهایى پیدا كنند و كارهاى ناروایى كه به آنها نسبت داده شده چه بسا ساخته و پرداخته خودِ حُكّام و دستگاه هاى آنها براى بدنام كردنشان بوده باشد.
و در مورد آنچه راویان از قول امام روایت كرده اند كه «صاحب الزّنج» از ما نیست، شاید بتوان گفت: كه این سخن بر فرض صحّت، صریحاً گویاى تكذیب انتساب ایشان به خود نبوده، زیرا امكان دارد كه منظور حضرت این باشد كه او در كارها و اقدام هایش ، از ما نیست; همچنان كه امكان دارد امام از سوى حكّام وقت، مجبور به بیان چنین سخنى شده باشد.
برخى روایات، آن چنان كه در «اكمال الدّین» شیخ صدوق آمده، اشاره به این دارند كه او هرگز دروغگو نبوده است.
به هر حال، برخورد معتمد عبّاسى با امام حسن عسكرى تفاوتى با برخوردهاى حاكمان عبّاسى پیش از او با ایشان نداشت.
او امام را تحت مراقبت شدیدى قرار داد، به طورى كه كسى جز در شرایط ویژه اى كه امام با نزدیكان خود قرار گذاشته بود، امكان تماس با آن حضرت را نمىیافت و هر آنچه كه از خارج به ایشان مىرسید یا به خارج مىدادند، از طریق مراسله بود.
وقتى كه خبر كسالت امام به گوش معتمد عبّاسى رسید، دستور داد تا خانه آن حضرت را زیر نظر بگیرند.
پس از شهادت امام نیز تفتیش و بازجویى كامل به عمل آمد و همه اثاث خانه را مُهر و موم كردند و آن گاه در صدد تحقیق و بازجویى از فرزندان امام عسكرى(علیه السلام) برآمدند و به قابله ها دستور دادند كه زنان را تحت معاینه دقیق قرار دهند و اگر آثار حمل در یكى از آنان دیدند به خلیفه گزارش كنند.
هراس و وحشت عبّاسیان از مهدى موعود كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم)نوید ظهورش را بارها داده بود و او را بزرگترین مصلح در تاریخ جامعه بشرى ـ كه طومار ظلم و ستم را در هم خواهد پیچید و عدالت اجتماعى را برقرار خواهد ساخت ـ معرّفى كرده بود، روز به روز بالا مىگرفت.
آنان مىخواستند با كشتن نسل پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)، مانع ظهور امام منتَظر گردند و امام عسكرى(علیه السلام) در نامه اى به همین مطلب اشاره كرده:

«پنداشته اند با كشتن من، نسلم را قطع خواهند كرد و حال آن كه خداوند خواسته آنان را تكذیب كرده است و سپاس خداى را كه مرا از جهان نَبُرْد تا آن كه جانشین و امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق، شبیه ترین كس به پیامبر اكرم است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ مىكند، سپس او را ظاهر مىسازد تا زمین را پس از آن كه پر از ظلم و ستم شده باشد، سرشار از عدالت و برابرى كند.»

برگرفته از سایت شیخ حسین انصاریان(http://www.erfan.ir)

طبقه بندی: امام عسکری (ع)،
[ دوشنبه 17 مرداد 1390 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ سید ] [ نظرات() ]

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار