تبلیغات
پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی - وظایف روزه داران

پایگاه مذهبی پرچم سبز مهدوی

سبز فقط سبز مهدوی

وظایف روزه داران
1-  دعا و مناجات
دعا یعنی خواندن خدای بزرگ و از او یاری خواستن، دعا یعنی پیوند با آفریدگار توانا و حكیم، در غم و شادی ، راحتی و گرفتاری و در لحظه لحظه زندگی.
در فرهنگ اسلام دعا كردن به درگاه خداوند كی از مشخصاتی است كه ویژه موحدان و مومنان است چنانكه می فرماید: «قل ما یَعْبَؤُ بِكسم ربی لو لا دُعاؤكم» ای پیامبر بگو اگر دعا نكنید و خدا را نخوانید پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نخواهد كرد. (فرقان، 77)
و آنگاه كه پروردگار به كسی اعتنایی نگند خسران دنیا و و آخرت و ضلالت و هلاكت او حتمی خواهد بود. در مقابل كسانی كه خدا را بخوانند و به راستی از او یاری بخواهند آفریدگار مهربان بدون شك فریادشان را پاسخ می دهد زیرا خود فرموده است: ادعونی استجب لكم؛ بخوانید مرا تا استجابت كنم شما را.
بنابراین دعا كردن و نیازهای خود را از خدا خواستن یكی از صفات ضروری همه خدا پرستان و مومنان است و هر موحد باید در همه لحظات زندگی و در همه موقعیت ها خدا را بخواند و سلاح دعا را همراه داشته باشد.
رمضان، ماه دعا است پیشوایان گرامی فرموده اند مومنان در این ماه و بویژه در شب های مبارك قدر در دعا و نیایش مبالغه كنند و با توجه به اثرات سازنده دعا و نیایش روزه داران می توانند در پیوند معنوی خویش، با خدای متعال تحولی بوجود اورند و بیش از پیش به ذات متعال هستی بخش او نزدیك شوند و كسب فیض كنند.
رمضان، بهار دعا است و لحظاتی كه روزه دار به دعا می پردازد از پرشكوهترین لحظات زندگی اوست.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره دعا كردن در ماه رمضان چنین می فرماید:
«هان ای مردم، در ماه رمضان و به هنگام نماز دستهایتان را به دعا بسوی پروردگار متعال بلند كنید كه چنین لحظاتی ، با فضیلت ترین لحظات زندگی شماست كه در آن هنگام خداوند ، با دیده محبت به بندگان نظر می افكند.»
و نیز در روایتی دیگر می فرماید: دعای چهار نفر مستجاب است و رد نمی شود و درهای آسمان از برای ایشان گشوده شده دعوت آنها تا به عرش اعلاء می رسد یعنی دیگر حاجبی و مانعی در استجابت نماند:
1- دعای پدر در حق فرزند؛
2- نفرین مظلوم بر ظالم؛
3- دعای كسی كه حج عمره انجام می دهد تا برگردد؛
4- روزه دار تا وقت افطار.
هم چنین امام علی علیه السلام در این زمینه می فرماید: بر شما باد در ماه رمضان به استغفار و دعای زیاد، اما دعای شما دافع بلای شماست و استغفار شما از بین برنده گناهان است.
1-  دعا و مناجات
دعا یعنی خواندن خدای بزرگ و از او یاری خواستن، دعا یعنی پیوند با آفریدگار توانا و حكیم، در غم و شادی ، راحتی و گرفتاری و در لحظه لحظه زندگی.
در فرهنگ اسلام دعا كردن به درگاه خداوند كی از مشخصاتی است كه ویژه موحدان و مومنان است چنانكه می فرماید: «قل ما یَعْبَؤُ بِكسم ربی لو لا دُعاؤكم» ای پیامبر بگو اگر دعا نكنید و خدا را نخوانید پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نخواهد كرد. (فرقان، 77)
و آنگاه كه پروردگار به كسی اعتنایی نگند خسران دنیا و و آخرت و ضلالت و هلاكت او حتمی خواهد بود. در مقابل كسانی كه خدا را بخوانند و به راستی از او یاری بخواهند آفریدگار مهربان بدون شك فریادشان را پاسخ می دهد زیرا خود فرموده است: ادعونی استجب لكم؛ بخوانید مرا تا استجابت كنم شما را.
بنابراین دعا كردن و نیازهای خود را از خدا خواستن یكی از صفات ضروری همه خدا پرستان و مومنان است و هر موحد باید در همه لحظات زندگی و در همه موقعیت ها خدا را بخواند و سلاح دعا را همراه داشته باشد.
رمضان، ماه دعا است پیشوایان گرامی فرموده اند مومنان در این ماه و بویژه در شب های مبارك قدر در دعا و نیایش مبالغه كنند و با توجه به اثرات سازنده دعا و نیایش روزه داران می توانند در پیوند معنوی خویش، با خدای متعال تحولی بوجود اورند و بیش از پیش به ذات متعال هستی بخش او نزدیك شوند و كسب فیض كنند.
رمضان، بهار دعا است و لحظاتی كه روزه دار به دعا می پردازد از پرشكوهترین لحظات زندگی اوست.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره دعا كردن در ماه رمضان چنین می فرماید:
«هان ای مردم، در ماه رمضان و به هنگام نماز دستهایتان را به دعا بسوی پروردگار متعال بلند كنید كه چنین لحظاتی ، با فضیلت ترین لحظات زندگی شماست كه در آن هنگام خداوند ، با دیده محبت به بندگان نظر می افكند.»
و نیز در روایتی دیگر می فرماید: دعای چهار نفر مستجاب است و رد نمی شود و درهای آسمان از برای ایشان گشوده شده دعوت آنها تا به عرش اعلاء می رسد یعنی دیگر حاجبی و مانعی در استجابت نماند:
1- دعای پدر در حق فرزند؛
2- نفرین مظلوم بر ظالم؛
3- دعای كسی كه حج عمره انجام می دهد تا برگردد؛
4- روزه دار تا وقت افطار.
هم چنین امام علی علیه السلام در این زمینه می فرماید: بر شما باد در ماه رمضان به استغفار و دعای زیاد، اما دعای شما دافع بلای شماست و استغفار شما از بین برنده گناهان است.
رمضان ماه آمرزش و توبه و بازگشت به سوی خداست؛ آنانكه در زندگی خویش آلودگیهایی داشته اند می توانند با روزه جان خود را شستشود دهند و در خلوت سحرها، با رو كردن به خدای متعال درون را صفا بخشند و از خدای خویش طلب آمرزش كنند و می توانند با همین زمینه از كجی ها و گمراهی ها دست بردارند و به راه آیند.
از بركت های این ماه مبارك، انقلاب روحی و تح.ل درونی روزه داران و توفیقات عملی است كه انسان آلوده را پاك می سازد و از عذاب الهی كه محصول گناهان است نجات می بخشد و روزه دار را از ظلمت ها به نور می كشاند.به نور تقوی، به نور فضیلت های اخلاقی، به نور توبه و بازگشت به سوی خدا، به نور مهر و رحمت الهی
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم می فرماید: خود را با استغفار معطر سازید تا بوی تعفن گناهان، شما را رسوا نسازد.
موضوع افطاری دادن به روزه داران و تقدیر از این بندگان صالح و پاك از سنت های سابقه دار اسلامی است كه در تمامی اعصار و قرون مورد اهتمام مسلمانان بوده و نه نتها در اعصار پیامبر و امام علیهم السلام رایج بوده بلكه در عصرهای دیگر نیز همچنان به قوت خود باقی بوده و می باشد.
روزه داران با پیروزی بر هوای نفس قلب هایشان را از هر گونه كینه و تفرقه پاك می كنند و كدورتهایی را كه ممنشاء شیطانی دارد مبدل به صفا و صمیمیت می سازند و ماه رمضان بهترین فرصت برای این دگرگونی و عالی ترین فصل برای وحدت در قلب های موحدین است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به این نكته مهم توجهی خاص فرموده و به مسلمین دستور می فرماید كه برای ایجاد اتحاد و انسجام میان همه اقشار جامعه همدیگر را به بهانه افطار دعوت كنید تا در سایه ماه رمضان اتحاد و اتفاق هر چه بیشتر میان مسلمانان ریشه بدواند. در این باره آن حضرت می فرماید:
«ای مردم! هر كس از شما مومن روزه داری را در این ماه افطاری دهد، برای او است در مقابل این عمل، ثواب آزاد كردن بنده، و آمرزش گناهان گذشته اش.
عرض كردند: یا رسول الله برای همه ما مقدور نیست كه به یك صائم و روزه دار افطاری بدهیم.
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: بترسید از آتش جهنم(بهانه جویی نكنید) و اگر چه به یك نصفه خرمایی و یا یك جرعه آب به روزه داری بدهید و روزه او را باز كنید به این ثواب بزرگ نائل می آیید.
از نتایج بارز روزه برانگیختن حس همدردی نسبت به مستمندان و هم نوعان تنگدست است انانكه زندگی آسوده ای دارند و رنج فقر و طعم گرسنگی و تشنگی را نچشیده اند ممكن است از حال مستمندان غافل بمانند و روزه وسیله ای است كه انان را از غفلت می رهاند و رنج مستمندان را به یاد آنان می آورد تا به دستگیری فقیران همت گمارند و به دردل انان برسند.
به همین جهت است كه به احسان و اطعام و انفاق به مستمندان در ماه مبارك رمضان بسیار سفارش شده است و نبی مكرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم یكی از موارد برنامه پربار رمضان را صدقه و انفاق بر مستمندان قرار داده و فرموده اند: بر فقرا و مسكینان خود صدقه بدهید.
امام صادق علیه السلام نیز در این زمینه می فرماید: كسی كه در ماه رمضان صدقه ای بدهد خداوند هفتاد نوع بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد فرمود.(بحار، ج93، ص319)
                منبع: سایت انهارطبقه بندی: ماه رمضان،
[ دوشنبه 17 مرداد 1390 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ سید ] [ نظرات() ]

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار